หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 


 
นายประสิทธิ์ กาศเกษม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง


 
นางจีระพา มีบุญอนันต์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง
 
สำนักปลัด
 


 
นางสาวขวัญตา เหลืองเรือง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ / รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง


นางรสสุคนธ์ จันทร์สงเคราะห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวนัทธมน หงษ์เวียงจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นางสาวปริฉัตร ทองพาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายรส แพพึ่ง
พนักงานขับรถ


นายธนากร นพวัตร
พนักงานขับรถ


นางสาวทัดชา สิงห์โต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 097-920-0484
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10