หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
   
 
 


 
นายธีระชัย จันทร์ทิพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง


 
ตำแหน่งว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง
 
สำนักปลัด
 


 
นางสาวขวัญตา เหลืองเรือง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ / รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง
โทร : 064-979-1569


นางรสสุคนธ์ จันทร์สงเคราะห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวนัทธมน หงษ์เวียงจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายสำเริง มีพุ่ม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาวการเกต นากใจ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวอภิชญา บุญมาก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวทัดชา สิงห์โต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-039-739
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10