หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นายประสิทธิ์ กาศเกษม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง
โทร : 086-6788220


 
นางสาวอุษารัตน์ พิลึก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง
โทร : 081-2833290
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายธีระชัย จันทร์ทิพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-816-2002


นายบรรเจิด ทองธวัช
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-702-2820


-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด