หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายประสิทธิ์ กาศเกษม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง
โทร : 086-6788220
นางสาวจินตนา ฤชุมโนธรรม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง
โทร : 081-2833290
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายธีระชัย จันทร์ทิพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-816-2002
นายบรรเจิด ทองธวัช
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-702-2820
นางสาวนัทธมน หงษ์เวียงจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด