หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นายธีระชัย จันทร์ทิพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง
โทร : 084-816-2002


 
นางสาวขวัญตา เหลืองเรือง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 064-979-1569
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายธีระชัย จันทร์ทิพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-816-2002


นายบรรเจิด ทองธวัช
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 089-702-2820