หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
จ่าเอกเกรียงศักดิ์ สิงห์กวาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง
โทร : 084-816-2002


 
นางสาวอุษารัตน์ พิลึก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง
โทร : 064-979-1569
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายธีระชัย จันทร์ทิพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-816-2002


นายบรรเจิด ทองธวัช
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 089-702-2820


นางสาวขวัญตา เหลืองเรือง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด