หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แหลมรัง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
   
 
 
 
ชาวบ้านในตำบลแหลมรัง มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆ ประชาชนที่นี่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และในการดำเนินชีวิต ชาวบ้านก็ได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย
 
     
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด จำนวน 9 แห่ง ดังนี้

วัดแหลมรังวนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดทุ่งเจริญพร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

วัดบ้านบึงทับจั่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

วัดบ้านโป่งวัวแดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

วัดเนินสะอาดคงเจริญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

วัดทุ่งโคราชวนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

วัดเทพสุรินทร์วนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

วัดใหม่พิบูลธรรมวาส ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

วัดหนองหมี ตั้งอยู่หมู่ที่ 13
 
   
การศึกษาในตำบล

โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมรัง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงทับจั่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งวัวแดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

กศน. ตำบลแหลมรัง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านแหลมรัง
 
   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สามัคคี ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 8

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมรัง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 12

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 154 คน

คลินิกมี 2 แห่งตั้งอยู่หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
มีประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ คือ

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ

ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

ประเพณีวันลอยกระทง

ประเพณีวันเข้าพรรษา
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-212-6955
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10