หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สถิติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
สรุปแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
รายงานสรุปจำนวนข้องร้องเรียนในปีงบประมาณ 2563ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานสรุปจำนวนผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง ประจำปีงบประมาณ2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
  (1)