หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (สายหมู่ที่ 8-หมู่ที่12) [ 9 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
แผนการจัดหาพัสดุ กองช่าง [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
แผนการจัดหาพัสดุ สำนักปลัด [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
แผนการจัดหาพัสดุ กองการศึกษา [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
แผนการจัดหาพัสดุ กองคลัง [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
แผนการจัดซื้อจจัดจ้างปี 2563 (รถบรรทุกดีเซลขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
แผนการจัดซื้อจจัดจ้างปี 2563 (รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน) [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)