หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เพลง 3 อาร์สา – พลังอาสาจัดการขยะ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อรวมพลังอาสาของคนในชาติต่อการจัดการปัญหาขยะของประเทศด้วยหลัก 3R [ 26 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม”รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน” (กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563”) [ 20 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
แผนปฎิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง พ.ศ.2563 [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรังเรื่องกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา19.30 นถึง 20.00 น. [ 18 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีงบประมาณ 2563 [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด [ 18 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
ประชาสัมพันธ์ป้องกันวาตภัย [ 25 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
ระชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตามนโยบายของรัฐบาล [ 7 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก [ 7 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
ประชาสัมพันธ์หยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร [ 1 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางถนน [ 24 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 097-920-0484
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10