หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 22 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือ การปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือ การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือการปฎิบัติงานบุคลากร [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
คู่มือการปฏิบัติงานของกองคลัง [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
คู่มือการปฎิบัติงานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)