หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการควบคุมภายใน [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ปี2563 [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการดำเนินงาน 2563 [ 17 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบ 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
กิจกรรม การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ อบต.แหลมรัง [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)     2      3      4      5