หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบ 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
กิจกรรม การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ อบต.แหลมรัง [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
มาตรการ จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
มาตรการ ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์กร [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
มาตรการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
แนวปฏิบัตการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)     2      3      4      5