หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ/คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานระดับองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามทุจริต [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตว์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)