หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ/คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 64 [ 3 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามทุจริต [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตว์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานระดับองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง [ 20 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด [ 20 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง [ 20 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง [ 20 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา [ 20 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง [ 9 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)