หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
การประชุมรับฟังความคิดเห็นการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชน  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง โดยนายพงศกร คงเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง เข้ารวมประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง  ผู้เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน 32 คน  โดย มีประเด็นศักยภาพ/โอกาส และปัญหา/ข้อจำกัด
1. ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
2. ด้านการคมนาคม
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
5. ด้านเศรษฐกิจ
6. ประเด็นอื่นๆ
เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโป่งใส

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มี.ค. 2564 เวลา 14.08 น. โดย คุณ อภิชญา บุญมาก

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 097-920-0484
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10