หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร องค์การบรืหารส่วนตำบลแหลมรัง วันที่ 24 กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 22
 


 
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 18 กันยายน 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 13
 
 
     


 
โครงการ การป้องกันแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 [ 26 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 27
 


 
อบต.แหลมรัง มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในตำบลแหลมรัง [ 23 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 63
 
 
     


 
อบต.แหลมรัง จัดกิจกรรม Big cleaning day เพิ่อป้องกันการระบาดเชื้อไข้หวัดโควิด19 [ 18 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 60
 


 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (แหลมรังเกมส์) ประจำปี2563 [ 17 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 54
 
 
     


 
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปี2563 [ 17 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 52
 


 
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (COVID-19) [ 17 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 43
 
 
     


 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรังร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรในการปรับเกรดถนนในพื้นที่ตำบลแหลมรัง เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมใช้สัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น [ 28 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 52
 


 
กิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี2563 ขององค์การบริหารส่วนจำบลแหลมรัง [ 15 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 50
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 097-920-0484
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10