หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร องค์การบรืหารส่วนตำบลแหลมรัง วันที่ 24 กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 48
 


 
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 18 กันยายน 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 36
 
 
     


 
โครงการ การป้องกันแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 [ 26 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 50
 


 
อบต.แหลมรัง มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในตำบลแหลมรัง [ 23 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 87
 
 
     


 
อบต.แหลมรัง จัดกิจกรรม Big cleaning day เพิ่อป้องกันการระบาดเชื้อไข้หวัดโควิด19 [ 18 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 84