หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
   
 
 
 


 
นายเสวก ขันทอง
ประธานสภา อบต.แหลมรัง
โทร : 095-635-6780
 


 
นายจันทร์เพ็ญ ประสารสืบ
รองประธานสภา อบต.แหลมรัง
โทร : 095-336-0636


 
นายอัมพร แก่วมาตย์
เลขานุการสภา อบต.แหลมรัง
โทร : 093-161-1619
 
 


นายเป็ก แพรผึ่ง
สมาชิกสภาอบต.แหลมรัง หมู่ที่ 3


นายวิเชียร เงินยิ่ง
สมาชิกสภาอบต.แหลมรัง หมู่ที่ 3


นายณรงค์ ศรีทองอินทร์
ลาออก


นายสมนึก จำปารัตน์
สมาชิกสภาอบต.แหลมรัง หมู่ที่ 5


นางจินดารัตน์ กองใหญ่กลาง
สมาชิกสภาอบต.แหลมรัง หมู่ที่ 5


นายทองใบ ราชสมบัติ
สมาชิกสภาอบต.แหลมรัง หมู่ที่ 6


นายสมบูรณ์ นพวัตร
สมาชิกสภาอบต.แหลมรัง หมู่ที่ 6


นายวิทยา ยิ่งกำแหง
สมาชิกสภาอบต.แหลมรัง หมู่ที่ 7


นายอำนาจ วรบัณฑิต
สมาชิกสภาอบต.แหลมรัง หมู่ที่ 7
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 097-920-0484
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10