หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.สากเหล็ก   จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๑๘ พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2565
อบต.บางลาย   จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อเพื่อปฏิบัติงานธุรการกองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วป งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2565
ทม.พิจิตร   ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2565
ทม.ตะพานหิน   ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกถ่ายเอกสาร SHARP AR-6120N จำนวน ๖ หลอด ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสารแบบดิจิตอล ยี่ห้อ SHARP หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๙-๐๐๑๑ (ตามบันทึกข้อความของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ พจ ๕๒๒๐๖/๖๗๙ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2565
ทม.ตะพานหิน   ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องพลาสติกหนา ขนาดใหญ่ มีล้อ ไม่น้อยกว่า 100 ลิตร) ตามบันทึกข้อความกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตะพานหิน ที่ พจ ๕๒๒๐๘/๑๘๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2565
ทม.ตะพานหิน   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (ตามบันทึกข้อความของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ พจ ๕๒๒๐๖/๕๘๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2565
ทม.ตะพานหิน   จ้างเหมาย้ายชุดคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ ชุด และล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง (ตามบันทึกข้อความของกองการศึกษา ที่ พจ ๕๒๒๐๒/๒๗๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2565
ทม.ตะพานหิน   จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๖๙๔ พิจิตร (ตามบันทึกข้อความของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ พจ ๕๒๒๐๖/๖๙๑ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2565
อบต.โพธิ์ไทรงาม   ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ส.ค. 2565
อบต.คลองคูณ   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตั้งแต่บริเวณสะพานตามอง ถึงบริเวณประตูน้ำบ้านตาอวย (เลียบคลองชลประทาน C76) หมู่ที่ 2 บ้านคลองคูณ ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 11 ส.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,793