หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ไผ่หลวง   จ้างเหมาจัดทำตรายาง(สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565
อบต.วังตะกู   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 17 ม.ค. 2565
ทต.เนินมะกอก   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านวังกร่างใต้ สายบ้าน นาง จรูญ สุขแสง (ตอนที่ 1) 17 ม.ค. 2565
ทต.เนินมะกอก   โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสะพานยาว 17 ม.ค. 2565
ทต.เนินมะกอก   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเนินมะกอก 17 ม.ค. 2565
ทต.เนินมะกอก   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 10 บ้านเนินมะกอก 17 ม.ค. 2565
ทต.เนินมะกอก   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านวังทอง สายหนองเทโพ (ตอนที่ 1) 17 ม.ค. 2565
ทต.เนินมะกอก   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงเย็น สายบ้านดงเย็น - หนองนกพริก (ตอนที่ 1) 17 ม.ค. 2565
ทต.เนินมะกอก   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 10 บ้านเนินมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565
ทต.เนินมะกอก   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเนินมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,208