หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.สากเหล็ก   จ้างดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไฟฟ้า - ต้นโพธิ์ ชุมชนสากเหล็กสามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
ทม.พิจิตร   จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
อบต.สามง่าม   ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
ทม.ตะพานหิน   จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ แบบปิ๊กอัพ ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๑๐ พิจิตร บันทึกข้อความของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ พจ ๕๒๒๐๖/๓๐๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
อบต.ดงกลาง   ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
อบต.ดงกลาง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
อบต.ดงกลาง   จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
อบต.เมืองเก่า   ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้าน โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ/พิการ/ผู้ยากไร้ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
อบต.เมืองเก่า   ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้าน โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ/พิการ/ผู้ยากไร้ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
อบต.โรงช้าง   จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังโดยลงหินคลุก สายแยกทางหลวง ๒๐๒๘ บ้านคลองโพธิ์ - บ้านคลองโนน เลียบคลองชลประทาน (หลังวัดคลองโพธิ์) ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง) หมู่ที่ ๕ บ้านคลองโพธิ์ ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,806