หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ไผ่ขวาง   จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายออด หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2564
อบต.ท่าหลวง   อาหารเสริม(นม) ยูเอชที จำนวน ๑๑,๓๘๕ กล่อง 21 ก.ย. 2564
อบต.ท่าหลวง   ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
ทต.ทับคล้อ   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล(รถตู้) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 2564
ทต.ทับคล้อ   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล(รถตู้) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 2564
อบต.ท่านั่ง   จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๔๔-๐๒๗ สาย ๕-๓-๔ ตอน ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านวังแดง ตำบลท่านั่ง กว้าง ๕.๙๐ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร หนา ๐.๐๔เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๙ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โดยวิธีคัดเลือก 21 ก.ย. 2564
อบต.คลองทราย   ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.ป่ามะคาบ   จ้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๕ บ้านแหลมยาง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ป่ามะคาบกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.แหลมรัง   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับจั่น หมู่ 3 - หมู่ 2 -หมู่ 8 ตำบลแหลมรังอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.แหลมรัง   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับจั่น หมู่ 3 - หมู่ 2 -หมู่ 8 ตำบลแหลมรังอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,007