หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 5 บ้านบ่อดีหมี สายคันคลองเสธหนั่น ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 12 บ้านแหลมทอง จำนวน 2 สาย ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 11 บ้านเนินสำราญ สายนั่งยาง - บึงกะสี ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงล้างเครื่องปรับอากาศ พร้อมเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงถนน หมู่ที่ 1 บ้านแหลมรัง จำนวน 6 สายทาง ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4 บ้านโป่งวัวแดง จำนวน 2 สายทาง ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับจั่น สายบ้านนายโทน - นายเวศ ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาตรวจสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ 7995 พิจิตร ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 36