หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) [ 1 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2566 ]ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์) จำนวน 1 อัตรา (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งานวิเคราะนโยบายและแผน) จำนวน 1 อัตรา (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งานพัฒนาชุมชน ด้านเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ คนพิการ และงานด้านศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมอาชีพ) จำนวน 1 อัตรา (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งานพัฒนาชุมชน ด้านเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ คนพิการ และงานด้านศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมอาชีพ) จำนวน 1 อัตรา (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งานธุรการ) จำนวน 1 อัตรา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]จ้างหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งานด้านไฟฟ้าสาธารณะ) จำนวน 1 อัตรา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 12 บ้านแหลมทอง รวมจำนวน 4 สายทาง ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 51