ข้อมูลทั่วไป

แผนอัตรากำลัง/งบการเงิน

การดำเนินงานของอบต.

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานภายในอบต.

กิจกรรมสภา

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[   หัวข้อกิจกรรมทั้งหมด   ]
 

       สังสรรค์ปีใหม่ศูนพัฒนาเด็กเล็ก( 14/1/2558 10:31:36 )

       กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558( 14/1/2558 10:13:17 )

       โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช( 9/12/2557 14:30:57 )

       โครงการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมือง ลาตรินิแดด จังหวัดเบงเกต สาธารณะฟิลิปปินส์( 9/12/2557 10:21:24 )

       รูปงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557( 17/11/2557 11:00:14 )

       ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมพุทธศาสนาประเพณีตักบาตรเทโวเนื่อในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปีงบประมาณ 2558( 21/10/2557 9:26:53 )

       ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี( 1/8/2557 11:30:09 )

       โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ ปี ๕๗( 29/7/2557 21:02:06 )

       โครงการ อบต.เคลื่อนที่ / จังหวัดเคลื่อนที่( 29/7/2557 20:28:07 )

       โครงการสร้างความสมานฉันท์แหลมรัง( 29/7/2557 20:09:28 )

       ประชุมประจำเดือน ก.ค.57( 18/7/2557 16:37:41 )

       โครงการ อบต. พบประชาชน( 18/7/2557 15:35:08 )

       โครงการ แห่เทียนเข้าพรรษา( 18/7/2557 15:25:19 )

       โครงการจัดการส่งกรานต์ ปี 57 (ต่อ)( 24/4/2557 13:24:25 )

       โครงการจัดงานสงกรานต์ ปี 57( 21/4/2557 8:19:56 )


จำนวน : 97 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ในทั้งหมด 7 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง

อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 66130
เบอร์โทรศัพท์/เบอร์แฟกซ์ 056-039739
Copyright 2013.lamrang.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd