ข้อมูลทั่วไป

แผนอัตรากำลัง/งบการเงิน

การดำเนินงานของอบต.

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานภายในอบต.

กิจกรรมสภา

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[   หัวข้อกิจกรรมทั้งหมด   ]
 

       โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปลูกป่า) ปี 2558( 17/8/2558 11:33:07 )

       โครงการนิทรรศการอาเซียน ประจำปี 2558( 17/8/2558 10:23:15 )

       โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2558( 27/7/2558 15:35:21 )

       การประชุมสัญจร คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล( 27/7/2558 15:10:20 )

       กิจกรรมพิเศษ Bike for Mom "ปั่นเพื่อแม่"( 9/7/2558 13:04:01 )

       โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลแหลมรัง ประจำปี 2558( 6/7/2558 10:08:49 )

       โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปี 2558( 15/6/2558 8:16:03 )

       โครงการยิงฟ้าขอฝน( 12/6/2558 13:45:28 )

       โครงการค่ายเยาวชนรวมใจ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558( 25/5/2558 15:26:01 )

       โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2558( 21/5/2558 9:31:11 )

       โครงการเข้าค่ายฝึกทักษะด้านกีฬาช่วงปิดเทอม ประจำปี 2558( 14/5/2558 16:21:39 )

       โครงการครอบครัวสดใส ใส่ใจผู้สูงอายุและเยาวชนตำบลแหลมรัง ประจำปีงบประมาณ 2558( 14/5/2558 15:59:15 )

       โครงการการจัดงานสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558( 17/4/2558 10:42:18 )

       โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "บึงทับจั่นเกมส์" ประจำปี 2558( 17/4/2558 10:01:22 )

       กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อปท. จังหวัดพิจิตร( 20/3/2558 10:23:34 )


จำนวน : 118 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ในทั้งหมด 8 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง

อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 66130
เบอร์โทรศัพท์/เบอร์แฟกซ์ 056-039739
Copyright 2013.lamrang.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd