สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ปรีดา แต้อารักษ์ นิภาพรรณ สุขสิริ รำไพ แก้ววิเชียร กิรณา แต้อารักษ์ ทบทวนการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข ] 

ปรีดา_แต้อารักษ์_นิภาพรรณ_สุขสิริ_รำไพ_แก้ววิเชียร_กิรณา_แต้ อารักษ์_ทบทวนการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นระหว่างปี_๒๕๔๒๒๕๕๐.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำรายการเมื่อ: 26-เมย.-11at 11:46

....................................................................................................................................................................................................................

 [ 19/3/2557 20:43:31 ] ตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี ๒๐๒๐
 [ 11/8/2556 13:12:35 ] วันแม่แห่งชาติ ๕๖
 [ 15/5/2556 8:00:40 ] ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
 [ 15/5/2556 7:32:33 ] บทความเกี่ยวกับอาเซียน 2
 [ 15/5/2556 7:30:46 ] บทความเกี่ยวกับอาเซียน
 [ 22/3/2556 7:27:44 ] เอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับอาเซียน3
 [ 21/3/2556 7:05:33 ] เอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับอาเซียน2
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง

อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 66130
เบอร์โทรศัพท์/เบอร์แฟกซ์ 056-619824
Copyright 2013.lamrang.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd