สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.73%
ค่อนข้างพอใจ :         15.45%
เฉย ๆ :         1.21%
ไม่ค่อยพอใจ :         .30%
ไม่พอใจ :         .30%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.32%
ค่อนข้างพอใจ :         15.85%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .30%
ไม่พอใจ :         .30%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         84.00%
ค่อนข้างพอใจ :         14.46%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.01%
ค่อนข้างพอใจ :         16.46%
เฉย ๆ :         .91%
ไม่ค่อยพอใจ :         .30%
ไม่พอใจ :         .30%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 3 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

 

 นายพงศกร    คงเจริญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   แหลมรัง

...........................นายประสิทธิ์ กาศเกษม

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง

 

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง  ได้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ปัจจุบัน  056-039739

  
  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเรือยาว
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรังขอเชิญ ทุกท่าน ชมการแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2558 ณ ลำน้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร วันที่ 28 สิงหาคม - 6 กันยายน 2558 พร้อมชมสฟรีสุดยอดความมันส์ คอนเสิร์ต ศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทย
อ่านต่อ..   
  โครงการพัฒนาคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง ได้จัดทำ โครงการพัฒนาคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ มีส่วนร่วมและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในกลุ่ม และชุมชน โดยมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง เพื่อให้เด็กและเยาวชนนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ต่อไป
อ่านต่อ..   

 
 
  

ประกาศก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 ซอยนายโพธิ์   [ 9/11/2015 4:06:00 PM ]

ประกาศสอบราคาซื้อกล้อง CCTV   [ 9/10/2015 4:35:45 PM ]

คู่มือประชาชน   [ 8/24/2015 10:07:59 AM ]

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของ อบต.แหลมรัง   [ 7/15/2015 2:34:39 PM ]

ประกาศสอบอหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของ อบต.แหลมรัง   [ 6/26/2015 12:31:39 PM ]

ประกาศสอบราคาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ี่ 14 จำนวน 6 สาย   [ 6/26/2015 12:29:25 PM ]

ประกาศสอบราคาก่อสร้างลาน คสล.หมู่ที่ 3 หน้าอบต.แหลมรัง   [ 6/26/2015 12:10:32 PM ]
     
 
 
 
 [ 8/4/2015 10:24:15 AM ] นส.ส่งเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย ๓/๕๘ กำนัน ผญบ.
 [ 8/4/2015 10:17:51 AM ] นส.ส่งเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย ๓/๕ ส่วนราชการ๘
 [ 8/4/2015 9:44:54 AM ] นส.ส่งเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย ๓/๕๘
 [ 8/4/2015 9:32:49 AM ] นส.ส่งประกาศเปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย ๓/๕๘
 [ 8/4/2015 9:29:12 AM ] ประกาศเปิดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย ๓/๕๘
 [ 7/29/2014 7:47:18 PM ] ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ๓/๕๗
 [ 7/28/2014 7:02:45 PM ] นส.ส่งประกาศเปิดสมัยประชุม สามัญ ๓/๕๗ บริหาร สมาชิก กำนัน ผญบ.
 
 
 
 
 [ 2/10/2015 10:36:56 PM ] ร่างรัฐธรรมนูญ ด้านท้องถิ่น
 [ 7/29/2014 7:57:21 PM ] โครงสร้างท้องถิ่นในอนาคต 2
 [ 7/29/2014 7:56:19 PM ] โครงสร้างท้องถิ่นในอนาคต
 [ 3/19/2014 8:43:31 PM ] ตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี ๒๐๒๐
 [ 8/11/2013 1:12:35 PM ] วันแม่แห่งชาติ ๕๖
 [ 5/15/2013 8:00:40 AM ] ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
 [ 5/15/2013 7:32:33 AM ] บทความเกี่ยวกับอาเซียน 2
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 6191 โครงการก่อสร้าง อบต.แหลมรัง 21-กค.-14 ตอบ 0/อ่าน 80
ห้ามเข้า 552 ร่วมแสดงความคิดเห็นกับตำบลเรา 21-กค.-14 ตอบ 0/อ่าน 283
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง

อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 66130
เบอร์โทรศัพท์/เบอร์แฟกซ์ 056-619824
Copyright 2013.lamrang.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd