สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.57%
ค่อนข้างพอใจ :         15.60%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.15%
ค่อนข้างพอใจ :         16.00%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.85%
ค่อนข้างพอใจ :         14.60%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         81.85%
ค่อนข้างพอใจ :         16.62%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 2 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

 

 นายพงศกร    คงเจริญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง

...........................

 

นายประสิทธิ์ กาศเกษม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง

 

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง  อ.บึงนาราง จ. พิจิตร 

  
  โครงการจัดการส่งกรานต์ ปี 57 (ต่อ)

อ่านต่อ..   
  โครงการจัดงานสงกรานต์ ปี 57

อ่านต่อ..   

 
 
  

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗   [ 19/3/2557 20:01:56 ]

รายงานผลประชุม สามัญ สมัย ๔ ปี ๕๖   [ 21/2/2557 15:55:19 ]

สอบราคาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 11   [ 17/2/2557 16:29:07 ]

สอบราคาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 13   [ 17/2/2557 16:27:28 ]

สอบราคาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 13   [ 17/2/2557 16:26:23 ]

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6   [ 17/2/2557 16:20:50 ]

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12   [ 17/2/2557 16:20:16 ]
     
 
 
 
 [ 5/2/2557 15:54:51 ] แบบฟอร์มต่าง ๆ
 [ 21/7/2554 9:14:53 ] ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนมาตรฐานก่อสร้างอาคารเรียน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓ ๓ ว๑๒๓๙ทุกจังหวัด
 [ 21/7/2554 9:12:55 ] ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนมาตรฐานก่อสร้างอาคารเรียน ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๙๓ ๓ ๕๒๖๙ จ เพชรบุรี
 [ 21/7/2554 9:12:10 ] ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนมาตรฐานก่อสร้างอาคารเรียน ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๙๓ ๓ ๕๒๗๐ จ ชัยนาท
 [ 21/7/2554 9:11:28 ] การจัดทำรายละเอียดข้อมูลตามแบบที่กำหนดของรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินทุกรายการที่ได้รับอนุมัติจากกรม
 [ 21/7/2554 9:11:01 ] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี ด่วน
 [ 21/7/2554 9:10:14 ] การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน_น้ำป่าไหลหลาก และแผ่นดินถล่มด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๑๒ว๑๒๓๒
 
 
 
 
 [ 19/3/2557 20:43:31 ] ตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี ๒๐๒๐
 [ 11/8/2556 13:12:35 ] วันแม่แห่งชาติ ๕๖
 [ 15/5/2556 8:00:40 ] ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
 [ 15/5/2556 7:32:33 ] บทความเกี่ยวกับอาเซียน 2
 [ 15/5/2556 7:30:46 ] บทความเกี่ยวกับอาเซียน
 [ 22/3/2556 7:27:44 ] เอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับอาเซียน3
 [ 21/3/2556 7:05:33 ] เอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับอาเซียน2
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 4389 ตอบเรื่องจัดกีฬาประจำตำบล 12-มค.-13 ตอบ 0/อ่าน 116
ห้ามเข้า 552 ร่วมแสดงความคิดเห็นกับตำบลเรา 03-กค.-12 ตอบ 1/อ่าน 252
ห้ามเข้า 625 ขอให้ขุดลอกคลองสายมะค่าโค้ง - บึงทับจั่น 03-กค.-12 ตอบ 1/อ่าน 171
ห้ามเข้า 627 ขอความอนุเคราะห์วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 03-กค.-12 ตอบ 0/อ่าน 296
ห้ามเข้า 626 ของบประมาณลอกคลองหนองตูม หมู่ที่ 12 03-กค.-12 ตอบ 0/อ่าน 585
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง

อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 66130
เบอร์โทรศัพท์/เบอร์แฟกซ์ 056-619824
Copyright 2013.lamrang.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd