สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.73%
ค่อนข้างพอใจ :         15.45%
เฉย ๆ :         1.21%
ไม่ค่อยพอใจ :         .30%
ไม่พอใจ :         .30%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.32%
ค่อนข้างพอใจ :         15.85%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .30%
ไม่พอใจ :         .30%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         84.00%
ค่อนข้างพอใจ :         14.46%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.01%
ค่อนข้างพอใจ :         16.46%
เฉย ๆ :         .91%
ไม่ค่อยพอใจ :         .30%
ไม่พอใจ :         .30%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 2 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

 

 นายพงศกร    คงเจริญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง

...........................

 

นายประสิทธิ์ กาศเกษม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง

 

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

 โครงการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด  22-24 ก.ค. 57  ณ  หมู่ที่  9  ต.แหลมรัง  อ.บึงนาราง  จ.พิจิตร

  
  รูปงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557

อ่านต่อ..   
  ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมพุทธศาสนาประเพณีตักบาตรเทโวเนื่อในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปีงบประมาณ 2558
ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมพุทธศาสนาประเพณีตักบาตรเทโวเนื่อในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วัดโป่งวัวแดง หมู่ 4 ตำบลแหลมรัง อำบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557
อ่านต่อ..   

 
 
  

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8 ซอยนุมาน   [ 20/11/2557 16:32:05 ]

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 สายบ้านนายมี - นางพิน   [ 20/11/2557 16:30:44 ]

ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ซอยยงยุทธ   [ 20/11/2557 16:29:12 ]

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 ซอย 9   [ 20/11/2557 16:27:22 ]

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสคอนกรีต   [ 20/10/2557 16:24:54 ]

ประกาศราคากลาง ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1   [ 10/10/2557 9:41:12 ]

ประกาศสอบราคาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่่ที่ 1 บ้านแหลมรัง   [ 10/10/2557 9:38:00 ]
     
 
 
 
 [ 29/7/2557 19:47:18 ] ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ๓/๕๗
 [ 28/7/2557 19:02:45 ] นส.ส่งประกาศเปิดสมัยประชุม สามัญ ๓/๕๗ บริหาร สมาชิก กำนัน ผญบ.
 [ 28/7/2557 18:57:55 ] ประกาศเปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย ๓/๕๗
 [ 12/6/2557 21:50:51 ] นส.เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย ๒ ปี ๕๗
 [ 12/6/2557 21:48:11 ] นส.ประชุมสภาฯ สามัญ สมัย ๒ ปี ๕๗ หน่วยงานราชการ
 [ 12/6/2557 21:43:01 ] นส.เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย ๒ ปี ๕๗ กำนัน ผญบ.
 [ 12/6/2557 21:41:22 ] นส.เชิญประชุมสภาฯ สมัย ๒ ปี ๕๗ บริหาร
 
 
 
 
 [ 29/7/2557 19:57:21 ] โครงสร้างท้องถิ่นในอนาคต 2
 [ 29/7/2557 19:56:19 ] โครงสร้างท้องถิ่นในอนาคต
 [ 19/3/2557 20:43:31 ] ตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี ๒๐๒๐
 [ 11/8/2556 13:12:35 ] วันแม่แห่งชาติ ๕๖
 [ 15/5/2556 8:00:40 ] ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
 [ 15/5/2556 7:32:33 ] บทความเกี่ยวกับอาเซียน 2
 [ 15/5/2556 7:30:46 ] บทความเกี่ยวกับอาเซียน
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 6191 โครงการก่อสร้าง อบต.แหลมรัง 21-กค.-14 ตอบ 0/อ่าน 32
ห้ามเข้า 552 ร่วมแสดงความคิดเห็นกับตำบลเรา 21-กค.-14 ตอบ 0/อ่าน 283
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง

อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 66130
เบอร์โทรศัพท์/เบอร์แฟกซ์ 056-619824
Copyright 2013.lamrang.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd