สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.73%
ค่อนข้างพอใจ :         15.45%
เฉย ๆ :         1.21%
ไม่ค่อยพอใจ :         .30%
ไม่พอใจ :         .30%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.32%
ค่อนข้างพอใจ :         15.85%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .30%
ไม่พอใจ :         .30%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         84.00%
ค่อนข้างพอใจ :         14.46%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.01%
ค่อนข้างพอใจ :         16.46%
เฉย ๆ :         .91%
ไม่ค่อยพอใจ :         .30%
ไม่พอใจ :         .30%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 16 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

 

 นายพงศกร    คงเจริญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   แหลมรัง

...........................นายประสิทธิ์ กาศเกษม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง

 

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง  ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณี วัฒนธรรม   และของดีอำเภอบึงนาราง ( เทศกาล"ยิงฟ้า ขอฝน" ) ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๕๙  อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สนามว่าที่การอำเภอบึงนาราง 

  
  โครงการ"รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"

อ่านต่อ..   
  งานสืบสานประเพณีวัฒ นธรรรม และของดีอำเภอบึงนาราง (เทศกาล "ยิงฟ้า ของฝน")

อ่านต่อ..   

 
 
  

ประกาศราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.   [ 23/5/2559 14:34:15 ]

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.   [ 23/5/2559 14:30:59 ]

โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙   [ 24/3/2559 16:30:44 ]

โครงการ อบต เคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 10-18 มี.ค. 2559   [ 18/3/2559 16:44:33 ]

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   [ 18/3/2559 16:16:40 ]

โครงการระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านแหลมทอง   [ 10/3/2559 16:38:16 ]

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียม คสล. หมู่ ๔ บ้านโป่งวัวแดง บริเวณแยกทุ่งนาดี ๒   [ 10/3/2559 16:35:06 ]
     
 
 
 
 [ 27/1/2559 9:36:12 ] น.ส. เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี ๒๕๕๙ (ส่วนราชการ)
 [ 27/1/2559 9:35:16 ] น.ส. เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี ๒๕๕๙ (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน)
 [ 27/1/2559 9:34:19 ] น.ส. เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี ๒๕๕๙ (สมาชิก)
 [ 27/1/2559 9:26:27 ] น.ส. ประกาศประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี ๒๕๕๙ (ส่วนราชการ)
 [ 27/1/2559 9:25:55 ] น.ส. ประกาศประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี ๒๕๕๙ (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน)
 [ 27/1/2559 9:25:21 ] น.ส. ประกาศประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี ๒๕๕๙ (สมาชิก)
 [ 27/1/2559 9:24:05 ] น.ส. ประกาศเปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี ๒๕๕๙
 
 
 
 
 [ 10/2/2558 22:36:56 ] ร่างรัฐธรรมนูญ ด้านท้องถิ่น
 [ 29/7/2557 19:57:21 ] โครงสร้างท้องถิ่นในอนาคต 2
 [ 29/7/2557 19:56:19 ] โครงสร้างท้องถิ่นในอนาคต
 [ 19/3/2557 20:43:31 ] ตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี ๒๐๒๐
 [ 11/8/2556 13:12:35 ] วันแม่แห่งชาติ ๕๖
 [ 15/5/2556 8:00:40 ] ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
 [ 15/5/2556 7:32:33 ] บทความเกี่ยวกับอาเซียน 2
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 6191 โครงการก่อสร้าง อบต.แหลมรัง 21-กค.-14 ตอบ 0/อ่าน 161
ห้ามเข้า 552 ร่วมแสดงความคิดเห็นกับตำบลเรา 21-กค.-14 ตอบ 0/อ่าน 283
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง

อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 66130
เบอร์โทรศัพท์/เบอร์แฟกซ์ 056-039739
Copyright 2013.lamrang.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd