สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.73%
ค่อนข้างพอใจ :         15.45%
เฉย ๆ :         1.21%
ไม่ค่อยพอใจ :         .30%
ไม่พอใจ :         .30%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.32%
ค่อนข้างพอใจ :         15.85%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .30%
ไม่พอใจ :         .30%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         84.00%
ค่อนข้างพอใจ :         14.46%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.01%
ค่อนข้างพอใจ :         16.46%
เฉย ๆ :         .91%
ไม่ค่อยพอใจ :         .30%
ไม่พอใจ :         .30%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 12 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

 

 นายพงศกร    คงเจริญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   แหลมรัง

...........................นายประสิทธิ์ กาศเกษม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง

 

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบรอบ พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  
  โครงการอบรมการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียน

อ่านต่อ..   
  ร่วมโครงการศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงนาราง

อ่านต่อ..   

 
 
  

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๐   [ 19/9/2559 13:15:02 ]

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกียวกับร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย   [ 15/9/2559 9:15:03 ]

ประกาศ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย 3 ปี 59 ครั้งที่ 1   [ 2/9/2559 14:30:07 ]

รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2559   [ 4/8/2559 15:51:46 ]

กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง   [ 11/7/2559 13:55:55 ]

การจัดซื้อที่ดินเพื่อบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง   [ 30/6/2559 14:18:44 ]

ประกาศราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.   [ 23/5/2559 14:34:15 ]
     
 
 
 
 [ 4/7/2559 16:25:39 ] ประกาศรายงานผลการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ 1 ปี 2559
 [ 27/1/2559 9:36:12 ] น.ส. เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี ๒๕๕๙ (ส่วนราชการ)
 [ 27/1/2559 9:35:16 ] น.ส. เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี ๒๕๕๙ (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน)
 [ 27/1/2559 9:34:19 ] น.ส. เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี ๒๕๕๙ (สมาชิก)
 [ 27/1/2559 9:26:27 ] น.ส. ประกาศประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี ๒๕๕๙ (ส่วนราชการ)
 [ 27/1/2559 9:25:55 ] น.ส. ประกาศประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี ๒๕๕๙ (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน)
 [ 27/1/2559 9:25:21 ] น.ส. ประกาศประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี ๒๕๕๙ (สมาชิก)
 
 
 
 
 [ 4/7/2559 16:46:39 ] ระเบียบออกใหม่
 [ 4/7/2559 16:42:29 ] ความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในอนาคต
 [ 10/2/2558 22:36:56 ] ร่างรัฐธรรมนูญ ด้านท้องถิ่น
 [ 29/7/2557 19:57:21 ] โครงสร้างท้องถิ่นในอนาคต 2
 [ 29/7/2557 19:56:19 ] โครงสร้างท้องถิ่นในอนาคต
 [ 19/3/2557 20:43:31 ] ตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี ๒๐๒๐
 [ 11/8/2556 13:12:35 ] วันแม่แห่งชาติ ๕๖
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 6191 โครงการก่อสร้าง อบต.แหลมรัง 21-กค.-14 ตอบ 0/อ่าน 213
ห้ามเข้า 552 ร่วมแสดงความคิดเห็นกับตำบลเรา 21-กค.-14 ตอบ 0/อ่าน 283
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง

อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 66130
เบอร์โทรศัพท์/เบอร์แฟกซ์ 056-039739
Copyright 2013.lamrang.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd